Ruimtelijke ontwikkeling

Ga naar Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk beheer

Ga naar Ruimtelijk beheer

Bestuur en dienstverlening

Ga naar Bestuur en dienstverlening

Algemene dekkingsmiddelen

Ga naar Algemene dekkingsmiddelen

Waar komt ons geld vandaan?

Totale baten

€ 77.660.740

100%

Waar gaat ons geld heen?

Totale lasten

€ 77.660.740

100%

Kijkje in onze portemonnee

Baten

€ 77.660.740

Lasten

€ 77.660.740

€ 8.698.617

€ 14.550.666

€ 436.423

€ 7.239.380

€ 39.346.781

€ 1.622.290

€ 5.937.584

€ 25.562.250

€ 545.057

€ 5.111.089

€ 22.696.278

€ 23.575.065