Wat gaat het kosten?

ThemaBegroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Totaal lasten25.37622.48529.92215.23634.893
Totaal baten-24.448-21.391-29.007-14.967-33.916
Totaal saldo9281.094915270976
Toevoeging reserves8261.0901585115
Ontrekkingen reserves-968-1.306-14-14-14
Saldo mutaties reserves-142-21618371
Geraamd resultaat7868799161.106977