Indicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2018

Nieuwkoop BG 2017

Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

%

8
(2015)

2
(2015)

7
(2014)

VeiligheidNL

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met fietser

%

9
(2015)

13
(2015)

10
(2014)

VeiligheidNL

Fijn huishoudelijk restafval

kg/inw

200
(2015

197
(2015)

204
(2014)

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

%

11,8
(2015)

1,6
(2015)

1,2
(2014)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Geregistreerde verkeersongevallen naar soort

Onderwerp

Nieuwkoop

Gemeenten
25.000-50.000 inw

% van het aantal ongevallen met uitsluitend materiële schade

80,2

87,1

% van het aantal ongevallen met licht gewonde(n)

11,6

4

% van het aantal ongevallen met spoedeisende hulp

7

6,5

% van het aantal ongevallen met letsel ziekenhuis

1,2

1,8

% van het aantal ongevallen met dodelijke afloop

0

0,6

Burgerpeiling

Onderwerp

Nieuwkoop

Gemeenten
25.000-50.000 inw

Buurt als leefomgeving

7,65

7,72

Zorg voor de leefomgeving

6,82

6,7

Verbondenheid met de buurt

7,4

7,34

Samenwerking met de gemeente

6,2

6,04

Periode: 2016   Eenheid: score (0-10)

Staat van de buurt

Onderwerp

Nieuwkoop

Gemeenten
25.000-50.000 inw

Buurt is 'heel'

84

81

Buurt is schoon

81

70

Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar

59

64

Groenvoorziening is goed onderhouden

55

61

Buurt is voldoende groen

86

84

Buurt is een veilige leefomgeving

94

88

Periode: 2016    Eenheid: % (helemaal) mee eens

Dashboards

N.v.t.