Indicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2017

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

137.4
(2016)

125.3
(2016)

134.4
(2014)

Bureau Halt

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

1.3
(2014)

0.9
(2014)

0,9
(2014)

Korps Landelijke Politiediens-ten (KLPD)

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2.3
(2016)

0,4
(2016)

0,6
(2015)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmis-drijven

Aantal per 1.000 inwoners

5.3
(2016)

1.8
(2016)

2,8
(2015)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

3.3
(2016)

1.8
(2016)

2,2
(2015)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

5.6
(2016)

2.9
(2016)

3,1
(2015)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Indicator Burgerpeiling

Gemeente Nieuwkoop 2017

Nederland
2017

Nederland
2016

Nederland
2015

Vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

37%

32%

31%

28%

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

6,72

6,66

6,75

6,69

Aandeel dat zich weleens onveilig voelt in de buurt

6%

14%

11%

12%

Mate van overlast buurt bewoners (percentage dat in enige mate te maken heeft met overlast)

26%

27%

24%

25%

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

76%

57%

57%

53%

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

7,79

7,48

7,68

7,58

Dashboards

N.v.t.