Wat gaat het kosten?

ThemaBegroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Totaal lasten11.82111.74311.73411.79611.869
Totaal baten-6.404-6.692-6.726-6.762-6.791
Totaal saldo5.4175.0515.0085.0345.078
Toevoeging reserves9062.808767694654
Ontrekkingen reserves-460-2.007-7-57-57
Saldo mutaties reserves447801760637597
Geraamd resultaat5.8635.8525.7685.6715.675