Wat gaat het kosten?

ThemaBegroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Totaal lasten24.21924.05224.09824.55825.027
Totaal baten-5.166-4.678-4.693-4.693-4.691
Totaal saldo19.05319.37419.40519.86620.336
Toevoeging reserves981.5116949898
Ontrekkingen reserves-898-1.259-313-303-698
Saldo mutaties reserves-800251381-205-600
Geraamd resultaat18.25319.62519.78619.66019.736