Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene dekkingsmiddelen

896

564

505

514

523

523

Algemene dekkingsmiddelen

896

564

505

514

523

523

Saldo van de lasten

896

564

505

514

523

523

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene dekkingsmiddelen

-39.978

-37.712

-38.687

-38.782

-38.869

-38.881

Algemene dekkingsmiddelen

-39.978

-37.712

-38.687

-38.782

-38.869

-38.881

Saldo van de baten

-39.978

-37.712

-38.687

-38.782

-38.869

-38.881

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene dekkingsmiddelen

-39.082

-37.148

-38.181

-38.268

-38.346

-38.358

Algemene dekkingsmiddelen

-39.082

-37.148

-38.181

-38.268

-38.346

-38.358

Saldo van de lasten en baten

-39.082

-37.148

-38.181

-38.268

-38.346

-38.358

Toevoeging reserves

1.669

2.250

760

250

375

500

Onttrekking reserves

-1.511

-2.250

-660

0

0

0

Saldo Mutaties reserve

158

0

100

250

375

500

Geraamd resultaat

-38.923

-37.148

-38.081

-38.018

-37.971

-37.858

Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018

Autonoom (€215.000)

De OZB is met 3% verlaagd: € 215.000.

Veranderingen in bestaand beleid (€92.000)

Lagere doorbelasting rente naar grondbedrijf (BBV): € 86.000.
Dekking hogere lasten buurtsportcoach door hogere uitkering ministerie: -€ 20.000.
Afboeken stelpost: € 27.000.