Beoogde maatschappelijke effecten

Een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen de producten en diensten verstrekt. Verder zijn we een gemeente die haar inwoners faciliteert bij het werken naar een actieve, veilige en saamhorige samenleving.

Thema's