Beoogde maatschappelijke effecten

  • Inwoners laten meedoen aan de samenleving en waar mogelijk aan het werk te krijgen.   
  • Bij de re-integratie van de gehele doelgroep ligt de focus op het werken bij reguliere werkgevers.
  • Voor wie regulier werk (tijdelijk) niet mogelijk is, bieden wij een vangnet, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, vrijwilligerswerk, een passende leerwerkplek of stageplaats om werkervaring en/of vakkennis op te doen.
  • De inspanningen op het gebied van re-integratie richten zich op de vraag/behoefte van de werkgevers, vanuit het principe: de werkgever is de belangrijkste partner.
  • Ondernemers en gemeente maken samen sociaal ondernemen tot een succes.
  • De gemeente vervult een belangrijke voorbeeldfunctie op de arbeidsmarkt als het gaat om het aanbieden van arbeid aan inwoners met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Alle kinderen doen mee, ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
  • Iedere statushouder die in Nieuwkoop gehuisvest wordt heeft een zinvolle daginvulling en werkt aan de eigen inburgering. Hij of zij neemt zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor een succesvolle toekomst in Nederland.