Beoogde maatschappelijke effecten

  • We stimuleren een breed beweeg- en sportaanbod van scholen, sportverenigingen en andere partners, voor alle leeftijden.
  • Via het verenigingenloket ondersteunen we het verenigingswerk optimaal en in brede zin.
  • We werken aan een doelmatig en efficiënt beheer van de sportaccommodaties.
  • We stimuleren multifunctioneel gebruik van het maatschappelijk vastgoed.