Beoogde maatschappelijke effecten

Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is, dat we de kracht van de samenleving stimuleren, benutten en ondersteunen.
Waar mogelijk en gewenst maken we als partners deel uit van netwerken in de samenleving en geven zo vorm en inhoud aan het begrip 'van buiten naar binnen' werken. Formele en bewezen processen wijken voor experimenten en zelfsturing van buiten. In dat kader is ook de vernieuwing van de democratie een onderwerp dat bestuurlijk en ambtelijk wordt opgepakt. Dit onder de werknaam 'Code Oranje'. Nieuwkoop doet daar aan mee als voorhoede gemeente. Nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie lijken op dit moment uitvoerbaar.

Het jaar 2018 zal voor het bestuur ook voor een belangrijk deel in het teken staan van de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 en de aansluitende collegevorming.