Beoogde maatschappelijke effecten

Beleidsdoelstellingen

  • Een veilige leefomgeving voor iedereen tegen aanvaardbare kosten.
  • De nabijheid van politie, brandweer en ambulance.
  • Betrekken van de inwoners en de bedrijven bij de verbetering van de veiligheidsprestaties.
  • Wij zetten ons in voor de aanpak van high impact crime (zoals inbraken, diefstal, vernielingen en overvallen), door gemeente- en politiecontroles en een vast aanspreekpunt zoals de wijkagent en veiligheidsspecialist.
  • Stimuleren van inbraakpreventie.
  • Een Zero Tolerance beleid voor alle soorten van drugs, zowel voor handelaren als voor gelegenheden.
  • Samen met de dorpsraden  en buurten inhoud geven aan de bevordering van de veiligheid in de eigen woon- en leefomgeving.

Zorgen voor een goede creatieve voorlichting, preventie en oplossingen met betrekking tot alcohol en drugs. Zorgen voor een blijvend overleg tussen gemeente, horeca en de omwonenden.