Beoogde maatschappelijke effecten

Om tijdig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit is Europese privacy wetgeving die ook voor o.a. alle gemeenten in Nederland gaat gelden per mei 2018, hebben wij in 2017 een projectgroep in het leven geroepen die hier voor zorgt.

  • We zorgen voor een tijdige en doelmatige implementatie van wetgeving in de gemeentelijke organisatie
  • Interne regelgeving richten we in zodat de organisatie op een effectieve, efficiënte en rechtmatige manier omgaat met de beschikbare middelen.
  • We realiseren verantwoordingsinstrumenten (P&C), die het bestuurlijke debat over middelen transparant maken en houden.
  • Op inkoopgebied is Nieuwkoop integer, betrouwbaar, zakelijk, professioneel en duurzaam.
  • De informatie voorziening is trendvolgend, actueel en modern.
  • We voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Privacy en informatiebeveiliging.
  • We hebben een toegankelijke dienstverlening op archief gebied, die voldoet aan de archiefwet.
  • We leveren een bijdrage aan het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid binnen onze gemeenten en aan het re-integreren van kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 

In 2017 is een forse investering in onze ICT infrastructuur gedaan en er is een start gemaakt met een technische transitie waarbij de gemeente over gaat op nieuwe hardware en software. De implementatie van skype for business en office 365 start na de zomer. Een deel van de huidige I&A dienstverlening (incident- en problem management) gaan wij outsourcen. Dit levert een efficiëntere en meer lean I&A afdeling op met meer focus op de adviserende kant van I&A. Het voornemen is om 2018 een ICT beheersplan voorzieningen op te leveren waarin helderheid gegeven wordt over het gehele ICT landschap en over de toekomst van onze ICT.