Beoogde maatschappelijke effecten

Directie en staf hebben een minimale omvang (algemeen directeur, concerncontroller en regiocoördinator). De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eerste adviseur van het college als geheel. De organisatie telt 5 afdelingsmanagers, die ook allen optreden als loco-secretaris. De afdelingsmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen afdeling en zijn tevens verantwoordelijk voor één of meer programma’s uit de begroting. Zij zijn, gekoppeld aan de programma’s, eerste adviseur van de portefeuillehouders binnen het college.

Binnen de afdelingen zijn de teamleiders belast met de dagelijkse leiding. Zij combineren deze taak met het leveren van een eigen bijdrage in de inhoud van de werkzaamheden en zijn binnen hun vakgebied ook strategisch adviseur voor de portefeuillehouder. De wijze van invulling verschilt per team, afhankelijk van de omvang van het team en de taken waarmee dat team is belast.
Goed en verantwoord werkgeverschap is belangrijk voor het verbinden van goede medewerkers aan de organisatie.

Daarnaast zien wij als werkgever een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij leveren een bijdrage aan opdoen van werkervaring van jongeren en aan het re-integreren van de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet (voormalig WBB-ers, voormalig Wajongers en voormalig WSW-ers, statushouders). In het kader van Social Return on Investment (SROI) leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij doen dit niet structureel maar kijken jaarlijks of de doelstellingen nog gehaald worden met de activiteiten die wij uitvoeren.