Beoogde maatschappelijke effecten

  • Zicht houden op de ontwikkeling van onze baten.
  • Sturen op een evenwicht tussen onze baten en onze lasten (structurele exploitatieruimte) en op onze financiële positie (solvabiliteit).
  • Beperken van de lastendrukontwikkeling tot indexatie (inflatie) en areaaluitbreiding.