Inleiding

Als gemeente werken we in de uitvoering van onze taken samen met andere partijen. Dit kunnen gemeenschappelijke regelingen zijn, bedrijven, stichtingen, verenigingen etc. Op de programma's laten we al zien welke verbonden partijen op een programma actief zijn en wat de maatschappelijke doelstellingen zijn die we samen met deze partijen nastreven. In de paragraaf verbonden partijen laten we in een totaaloverzicht zien met welke partijen we samenwerken. Per verbonden partij laten we zien:

a. de rechtsvorm, de doelstelling en een antwoord op de vraag hoe het openbaar belang gediend wordt;
b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij;
d. het verwachte financiële resultaat van de verbonden partij;
e. de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Verbonden partijen:

 1. Gemeenschappelijke regelingen;
 • Holland Rijnland
 • Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
 • Schadeschap Luchthaven Schiphol
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 • GGZ subsidies
 • Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)
 • Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (VRHM)
 • Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 1. Vennootschappen en coöperaties;
 • Cyclus N.V.
 • Alliander N.V.
 • Oasen N.V. (voorheen Hydron)
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 1. Stichtingen en verenigingen
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Stichting GBKN Zuid-Holland
 • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten
 1. Overige verbonden partijen.
 • Regiotaxi Holland Rijnland