Totaaloverzicht baten en lasten per programma

Onderstaande overzichten zijn verdeeld over 3 bladzijden. Dit in verband met de leesbaarheid op de tablet-computer. De overzichten vormen samen een geheel (lasten-baten-saldo)

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Ruimtelijke ontwikkeling

25.541

25.376

22.485

29.922

15.236

34.893

2

Ruimtelijk beheer

14.909

11.821

11.743

11.734

11.796

11.869

3

Sociaal domein

26.235

24.377

24.052

24.098

24.558

25.027

4

Bestuur en dienstverlening

6.785

5.164

5.111

5.112

4.925

4.971

5

Bedrijfsvoering

19.886

8.369

7.213

7.118

7.154

7.162

6

Algemene dekkingsmiddelen

896

564

505

514

523

523

Heffing Vpb

Post onvoorzien

0

80

80

80

80

80

Saldo van baten en lasten

94.252

75.670

71.109

78.499

64.192

84.445

1

Ruimtelijke ontwikkeling

15

826

1.090

15

851

15

2

Ruimtelijk beheer

0

906

2.808

767

694

654

3

Sociaal domein

175

98

1.511

694

98

98

4

Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

0

0

5

Bedrijfsvoering

0

26

26

26

26

26

6

Algemene dekkingsmiddelen

1.669

2.250

760

250

375

500

Totaal mutaties reserves

1.859

4.107

6.195

1.752

2.043

1.293

Geraamd resultaat

96.111

79.777

77.304

80.251

66.236

85.738

Baten

Rekening

Begroting

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-21.902

-24.448

-21.391

-29.007

-14.967

-33.916

2

Ruimtelijk beheer

-6.810

-6.404

-6.692

-6.726

-6.762

-6.791

3

Sociaal domein

-5.108

-5.166

-4.678

-4.693

-4.693

-4.691

4

Bestuur en dienstverlening

-607

-525

-525

-467

-467

-467

5

Bedrijfsvoering

-19.726

-259

-263

-263

-263

-263

6

Algemene dekkingsmiddelen

-39.978

-37.712

-38.687

-38.782

-38.869

-38.881

Heffing Vpb

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en  lasten

-94.131

-74.513

-72.235

-79.938

-66.020

-85.010

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-3.489

-968

-1.306

-14

-14

-14

2

Ruimtelijk beheer

-646

-460

-2.007

-7

-57

-57

3

Sociaal domein

-2.101

-1.058

-1.260

-313

-303

-698

4

Bestuur en dienstverlening

-20

-55

-20

-20

0

0

5

Bedrijfsvoering

0

-625

-174

-174

-174

-108

6

Algemene dekkingsmiddelen

-1.511

-2.250

-660

0

0

0

Totaal mutaties reserves

-7.767

-5.415

-5.426

-528

-548

-877

Geraamd resultaat

-101.897

-79.928

-77.661

-80.466

-66.569

-85.886

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Ruimtelijke ontwikkeling

3.639

928

1.094

915

270

976

2

Ruimtelijk beheer

8.099

5.417

5.051

5.008

5.034

5.078

3

Sociaal domein

21.127

19.212

19.374

19.405

19.866

20.336

4

Bestuur en dienstverlening

6.178

4.639

4.586

4.645

4.457

4.504

5

Bedrijfsvoering

160

8.110

6.951

6.856

6.891

6.900

6

Algemene dekkingsmiddelen

-39.082

-37.148

-38.181

-38.268

-38.346

-38.358

Heffing Vpb

Post onvoorzien

0

80

80

80

80

80

Saldo van baten en lasten

121

1.157

-1.125

-1.438

-1.828

-564

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-3.474

-142

-216

1

836

1

2

Ruimtelijk beheer

-646

447

801

760

637

597

3

Sociaal domein

-1.926

-959

251

380

-206

-600

4

Bestuur en dienstverlening

-20

-55

-20

-20

0

0

5

Bedrijfsvoering

0

-599

-148

-148

-148

-82

6

Algemene dekkingsmiddelen

158

0

100

250

375

500

Totaal mutaties reserves

-5.907

-1.308

768

1.223

1.495

416

Geraamd resultaat

-5.786

-151

-357

-215

-333

-148