Overzicht structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves

Toelichting

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De structurele toevoeging van € 15.000 aan de reserve betreft de jaarlijkse storting vanuit het product Natuur in de reserve Recreatie en Toerisme.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De structurele toevoeging van ruim € 800.000 in 2018, welke in de jaren erop terugloopt, heeft betrekking op de investeringen in maatschappelijk nut. Vanwege een wijziging in het BBV wordt hierop vanaf 2017 afgeschreven, waar de lasten voorheen werden onttrokken aan de onderhoudsvoorziening. De toevoeging aan de reserve betreft het verschil tussen de oude stortingen in de onderhoudsvoorziening en de huidige afschrijvingslasten.

De structurele onttrekking van € 7.000 betreft een onttrekking ten behoeve van het landschap.

Programma 3 Sociaal domein

De structurele toevoeging van € 98.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting betreft dekking voor de verwachte kapitaalslasten van toekomstige investeringen voor onderwijsgebouwen (renovatie en/of nieuwbouw).

De structurele onttrekking betreft € 265.000 voor de dekking van de kapitaallasten voor Buytewech grond en school, School Noorden, Museum Ter Aar, Bibliotheek Ter Aar, De Dulen, De Vlinder en ’t Rakkertje.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

N.v.t.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De structurele toevoeging betreft € 26.000 aan de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden conform cao-regeling.
De structurele onttrekking betreft € 26.000 van de reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden conform cao-regeling. De overige onttrekking betreft de dekking van de kapitaalslasten voor KCC en Schoterhoek.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

N.v.t.