Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Management en staf

0

1.642

1.534

1.534

1.534

1.534

Management en staf

0

1.642

1.534

1.534

1.534

1.534

Bedrijfsondersteuning

0

6.189

5.459

5.362

5.401

5.414

Bedrijfsondersteuning

0

6.189

5.459

5.362

5.401

5.414

Huisvesting

0

876

863

865

861

856

Huisvesting

0

876

863

865

861

856

Overhead

0

-506

-641

-641

-641

-641

Doorbel Overhead grexen

0

-506

-641

-641

-641

-641

Kostenplaatsen

16.909

167

0

0

0

0

Kostenplaatsen

16.909

0

0

0

0

0

Saldo kostenplaatsen

0

167

0

0

0

0

Saldo van de lasten

16.909

8.369

7.213

7.118

7.154

7.162

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Advies en ondersteuning (oud)

-230

0

0

0

0

0

Advies en ondersteuning

-230

0

0

0

0

0

Bedrijfsinformatie (oud)

-15

0

0

0

0

0

Bedrijfsinformatie

-15

0

0

0

0

0

Facilitaire zaken (oud)

-2.572

0

0

0

0

0

Facilitaire Zaken

-2.572

0

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

Doorbel Overhead grexen

0

0

0

0

0

0

Kostenplaatsen

-16.909

0

0

0

0

0

Kostenplaatsen

-16.909

0

0

0

0

0

Saldo kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Centrale posten (oud)

0

0

0

0

0

0

Centrale posten

0

0

0

0

0

0

Management en staf

0

-22

-22

-22

-22

-22

Management en staf

0

-22

-22

-22

-22

-22

Bedrijfsondersteuning

0

-237

-241

-241

-241

-241

Bedrijfsondersteuning

0

-237

-241

-241

-241

-241

Huisvesting

0

0

0

0

0

0

Huisvesting

0

0

0

0

0

0

Saldo van de baten

-19.726

-259

-263

-263

-263

-263

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Advies en ondersteuning (oud)

-230

0

0

0

0

0

Advies en ondersteuning

-230

0

0

0

0

0

Bedrijfsinformatie (oud)

-15

0

0

0

0

0

Bedrijfsinformatie

-15

0

0

0

0

0

Facilitaire zaken (oud)

327

0

0

0

0

0

Facilitaire Zaken

327

0

0

0

0

0

Overhead

0

-506

-641

-641

-641

-641

Doorbel Overhead grexen

0

-506

-641

-641

-641

-641

Kostenplaatsen

0

167

0

0

0

0

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Saldo kostenplaatsen

0

167

0

0

0

0

Centrale posten (oud)

77

0

0

0

0

0

Centrale posten

77

0

0

0

0

0

Management en staf

0

1.620

1.512

1.512

1.512

1.512

Management en staf

0

1.620

1.512

1.512

1.512

1.512

Bedrijfsondersteuning

0

5.952

5.218

5.121

5.160

5.174

Bedrijfsondersteuning

0

5.952

5.218

5.121

5.160

5.174

Huisvesting

0

876

863

865

861

856

Huisvesting

0

876

863

865

861

856

Saldo van de lasten en baten

160

8.110

6.951

6.856

6.891

6.900

Toevoeging reserves

0

26

26

26

26

26

Onttrekking reserves

0

-625

-174

-174

-174

-108

Saldo Mutaties reserve

0

-599

-148

-148

-148

-82

Geraamd resultaat

160

7.511

6.803

6.708

6.743

6.818

Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018

Autonoom (€27.000)

Diverse ontwikkelingen op P&O gebied (meerkosten werving&selectie, verzekeringen en administratiesoftware) zorgen ervoor dat verhogingen van budgetten € 14.000 noodzakelijk zijn. Het gemeentefondsbudget voor Geo informatie (12.000) gaat van de uitvoerende afdeling (BOR, zie ook programma 2) naar team I&A (programma 5).

Veranderingen in bestaand beleid (€374.000)

Het bestaande budget (6.000, buiten het gemeentefonds om) wordt ook overgeboekt van de uitvoerende afdeling (BOR, zie ook programma 2) naar team I&A (programma 5).

De grootste lastenstijging (€ 429.000) heeft betrekking op de outsoursing van de automatisering die nu in de begroting is verwerkt. Dit verschil wordt echter gecompenseerd (statenwerk) door lagere kapitaallasten (€ 286.000) en lagere personeelslasten (€ 196.000), die betrekking hebben op de automatiseringsfunctie, dan in de oude begroting opgenomen waren. Per saldo kan daarom gezegd worden dat de automatiseringslasten in de begroting over vier jaar licht lager uitvallen dan in de meerjarenbegroting 2017-2020. De herbezetting van het generatiepact wordt gedekt -€ 55.000 uit de post mobiliteitsbeleid. De verzekeringspremies vallen lager uit (- € 6.000).