Holland Rijnland

Als deelnemer van Holland Rijnland kan Nieuwkoop profiteren van de bestuurskracht van Holland Rijnland. Bestuurskracht die bijvoorbeeld kan worden ingezet richting provincie (die separate gemeenten in een aantal dossiers niet meer als gesprekspartner ziet). Holland Rijnland maakt gebiedsdeals en gebiedsgerichte, grensoverschrijdende samenwerking mogelijk. Belangrijke Holland Rijnland-speerpunten voor Nieuwkoop zijn: Energietransitie (1), Green Ports (2), Biobased Economy (3) en aantrekkelijke groene bestemming voor wonen en recreëren (4). Via Holland Rijnland loopt de Woonruimteverdeling waarbinnen lokaal maatwerk mogelijk is.

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Het Schadeschap is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding. Nieuwe schadeverzoeken worden niet in behandeling genomen. Mogelijk dat in 2018 meer duidelijkheid komt over de toekomst van het Schadeschap. Het is daarbij de vraag of de gemeenschappelijk regeling blijft bestaan of dat het Ministerie de schadeverzoeken gaat afhandelen