Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en VNG
    • Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van de gemeenten en informeert de gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG is ook de provinciale afdeling van de VNG en wisselt informatie uit over standpunten in de commissies van de VNG.
  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
    • In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Het doel richt zich op het doelmatig organiseren binnen de veiligheidsregio van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van de gemeenten en informeert de gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG is ook de provinciale afdeling van de VNG en wisselt informatie uit over standpunten in de commissies van de VNG.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van de gemeenten en informeert de gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG is ook de provinciale afdeling van de VNG en wisselt informatie uit over standpunten in de commissies van de VNG.

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (per 1 januari 2006)

In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Het doel richt zich op het doelmatig organiseren binnen de veiligheidsregio van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.