Op de taken die vallen onder het programma Bedrijfsvoering zijn geen verbonden partijen actief.