Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Implementatie omgevingswet

Opstellen omgevingsvisie

Opstellen omgevingsplan Buytewech Noord

Opstellen omgevingsplan grondgebied Nieuwkoop

Vergroten omvang voorraad sociale huurwoningen

Ontwikkelen woningprogramma Buytewech Noord en Langeraar Noord-west

Formuleren Duurzaamheidsdoelstelling Buytewech Noord en Langeraar Noord-west

Actualiseren woningprogramma - periodiek

Visie kern Nieuwkoop