Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Uitvoering controle energieaudits op grond van de regeling Energy Efficiency Directive (EED)

Invoering van een nieuwe inzamelsystematiek voor huishoudelijk afval

Ingebruikname van een nieuw afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II.

Instandhouden van de betrokkenheid bij de overlegorganen rond de ontwikkeling van Schiphol (klankbordgroep LIB, BRS, ORS)

Monitoren van de geluidmeetpunten in verband met nakoming van afspraken Alders-akkoord m.b.t. geluidbelasting door vliegverkeer in onze gemeente

Toepassing geven aan de beleidsregel Wonen en Vliegen op grond van bestuurlijke afspraken met het Rijk