Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Samenwerking tussen de gemeente en het Werkbedrijf vormgeven

Bredere mogelijkheden om loonkostensubsidie in te zetten conform het Koersplan Participatiewet.

Voortzetting 'Project Werken in het groen'. Vanuit dit project worden mensen van de SWA gedetacheerd. Daarnaast bestaat de doelgroep uit inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.
Via deze leerwerkplek is het de intentie door te stromen naar een reguliere werkgever in dit vakgebied.

Het programma  'Nieuwkoop werkt'  laten aansluiten bij de (nieuwe) werkwijze van het Werkbedrijf om meer gebruik te maken van Nieuwkoopse bedrijven en instanties bij activiteiten voor werkzoekenden.

Het realiseren van 4 plekken beschut werk.

Intensiveren van de (re-)integratie en participatie van statushouders.

Het gebruik van onze voorzieningen voor kinderen vergroten door het inzetten van de Stichting Leergeld. Hierdoor worden de voorzieningen laagdrempeliger en zal het gebruik naar verwachting toenemen.