Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Ontwikkelen scenario's toekomstig beheer binnensportaccommodaties

Verkennen mogelijkheden beheerstichting voor hockey en tennis accommodaties

Ontwikkeling sporthal bij het IKC Ter Aar

Uitvoering bedrijfsplan zwembad De Wel