Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Een zorgvuldige verslaglegging over ontwikkelingen in de algemene uitkering

Een structurele exploitatieruimte van 0% of meer

Een solvabiliteit aan het einde van het jaar die groter is dan de solvabiliteit aan het begin van het jaar

Uitzicht houden op een solvabiliteit van 40% op de lange termijn.

Een verlaging van de OZB in 2018 van 3%