Wat gaat het kosten?

ThemaBegroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Totaal lasten8.3697.2137.1187.1547.162
Totaal baten-259-263-263-263-263
Totaal saldo8.1106.9516.8566.8916.900
Toevoeging reserves2626262626
Ontrekkingen reserves-625-174-174-174-108
Saldo mutaties reserves-599-148-148-148-82
Geraamd resultaat7.5116.8036.7086.7436.818