Beoogde maatschappelijke effecten

Het grondbeleid is ondersteunend aan het ruimtelijk beleid (thema 1.1). De in 2016 vastgestelde Nota Grondbeleid is het kader waarlangs gebiedsontwikkelingen worden geïnitieerd en uitgevoerd. De aantrekkende markt biedt kansen. Naar die kansen gaan we op zoek. We sluiten een incidentele strategische aankoop (om knelpunten om te buigen naar kansen) niet uit.

Jaarlijks actualiseren we de grondexploitaties.