Beoogde maatschappelijke effecten

Iedere medewerker van de gemeente Nieuwkoop heeft een veilige, gezonde werkplek. Vanaf oktober 2017 worden alle werkplekken voorzien van moderne mobiele devices. Flexibel werken wordt daarnaast gestimuleerd en ondersteund door het aanbieden van flexplekken in beide gemeentehuizen, waardoor medewerkers overal kunnen werken, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

De buitendienst is gehuisvest in twee bedrijfspanden op Schoterhoek I in Nieuwveen. De panden worden gehuurd. De raad heeft in 2015 besloten tot de bouw van een nieuw bedrijfspand in combinatie met een te bouwen afvalbrengstation op Schoterhoek II. Het pand wordt duurzaam gebouwd. Uitgangspunt is een duurzaamheidsscore 3 volgens de Breeam systematiek.