Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Digitaliseren facturatieproces crediteuren

P&C-cylcus opleveren in een P&C-app

Borgen proces vennootschapsbelastingplicht

ICT Beheersplan voorzieningen