Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Uitvoeren 'van buiten naar binnen'. Waaronder: experimenten, monitoren en evalueren, overheidsparticipatie, organisatieontwikkeling.

Nieuwe democratie / code oranje: het draaien van een aantal pilots met nieuwe vormen van democratie.

Het faciliteren van het tot stand komen van een dorpsplan en uiteindelijke een dorpsraad voor en door inwoners van Zevenhoven/Noordeinde

Intervisie-bijeenkomst tussen dorpsraden, raadsleden en ambtenaren (eenmaal per twee jaar)

Verkiezingen
Gemeenteraad: 21 maart 2018
Provinciale Staten: 20 maart 2019
Europees Parlement: 23 mei 2019
Tweede Kamer: 2021 (periode van 4 jaar)