Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen

Het bieden van werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet