Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Publiekszaken

1.237

1.022

1.020

1.025

1.025

1.025

Dienstverlening

1.237

1.022

1.020

1.025

1.025

1.025

Algemeen bestuur

879

720

794

785

693

739

Raad

856

624

654

654

654

654

Verkiezingen

22

96

140

130

39

85

Dagelijks bestuur

2.165

1.354

1.322

1.291

1.195

1.195

College B&W

1.149

739

710

703

627

628

Communicatie

550

263

196

166

166

166

Rechtsbescherming

160

33

23

23

23

23

Dorpsgerichte activiteiten

95

103

69

70

50

50

Bestuurlijke samenwerking

211

215

323

329

329

329

Openbare orde en veiligheid

2.505

2.067

1.975

2.012

2.012

2.012

Rampenbestrijding

376

254

224

230

230

230

T&H (APV&bijzondere wetten)

329

152

131

131

131

131

Brandweerzorg

1.322

1.398

1.366

1.396

1.396

1.396

Vergunningen(openb.orde&veilig

175

103

99

99

99

99

Integrale veiligheid

302

161

156

156

156

156

Saldo van de lasten

6.785

5.164

5.111

5.112

4.925

4.971

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Publiekszaken

-517

-453

-453

-396

-396

-396

Dienstverlening

-517

-453

-453

-396

-396

-396

Algemeen bestuur

0

0

0

0

0

0

Raad

0

0

0

0

0

0

Verkiezingen

0

0

0

0

0

0

Dagelijks bestuur

0

0

0

0

0

0

College B&W

0

0

0

0

0

0

Communicatie

0

0

0

0

0

0

Rechtsbescherming

0

0

0

0

0

0

Dorpsgerichte activiteiten

0

0

0

0

0

0

Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

-90

-72

-72

-72

-72

-72

Rampenbestrijding

0

0

0

0

0

0

T&H (APV&bijzondere wetten)

-7

0

0

0

0

0

Brandweerzorg

-69

-62

-62

-62

-62

-62

Vergunningen(openb.orde&veilig

-12

-10

-10

-10

-10

-10

Integrale veiligheid

-2

0

0

0

0

0

Saldo van de baten

-607

-525

-525

-467

-467

-467

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Publiekszaken

719

569

567

629

629

629

Dienstverlening

719

569

567

629

629

629

Algemeen bestuur

879

720

794

785

693

739

Raad

856

624

654

654

654

654

Verkiezingen

22

96

140

130

39

85

Dagelijks bestuur

2.165

1.354

1.322

1.291

1.195

1.195

College B&W

1.149

739

710

703

627

628

Communicatie

550

263

196

166

166

166

Rechtsbescherming

160

33

23

23

23

23

Dorpsgerichte activiteiten

95

103

69

70

50

50

Bestuurlijke samenwerking

211

215

323

329

329

329

Openbare orde en veiligheid

2.415

1.996

1.903

1.940

1.940

1.940

Rampenbestrijding

376

254

224

230

230

230

T&H (APV&bijzondere wetten)

322

152

131

131

131

131

Brandweerzorg

1.253

1.336

1.304

1.335

1.335

1.335

Vergunningen(openb.orde&veilig

163

92

89

89

89

89

Integrale veiligheid

300

161

156

156

156

156

Saldo van de lasten en baten

6.178

4.639

4.586

4.645

4.457

4.504

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-20

-55

-20

-20

0

0

Saldo Mutaties reserve

-20

-55

-20

-20

0

0

Geraamd resultaat

6.158

4.584

4.566

4.625

4.457

4.504

Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018

Autonoom (-€25.000)

Vanwege het afnemen van het aantal deelnemers worden de kosten voor Appa-plan (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) lager.

Nieuw beleid (€5.000)

Voor het vervangen van apparaten bij het KCC.

Veranderingen in bestaand beleid (€46.000)

Zoals eerder besproken bij de uitwerking van de gevolgen van de meicirculaire (p. 11) zullen geen onttrekkingen meer aan het gemeentefonds gedaan worden voor de betaling van derden. Hierdoor worden taken die eerder via deze weg werden gefinancierd nu rechtstreeks bij de gemeenten gefactureerd. Het budget dat bij de meicirculaire naar gemeenten is overgekomen is onvoldoende om deze lasten te dekken, daarom is een extra bedrag (€ 40.000) opgenomen.
Er is een budget opgenomen voor Net-q en Powtoon (software) van € 5.000 per jaar.