De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moeten leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgesteld functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.
Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

  • De werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen;
  • besloten onderhoudsniveau;
  • De grootte van het areaal;
  • De kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
  • De huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
  • Het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen.