Gewenst kwaliteitsniveau
De algemene begraafplaatsen moeten voldoende kwaliteit hebben. Een uitvaart moet zonder problemen kunnen plaatsvinden en de inwoners moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor het openbaar op en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B. Dat is gelijk aan het overig openbaar groen van de gemeente.

Maatschappelijke doelstellingen
Iedere inwoner van onze gemeente die na zijn overlijden begraven wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn

Voortgang in de realisatie van de doelstellingen
De begraafplaats in Nieuwkoop is vergroot. Op de overige gemeentelijke begraafplaatsen is gestart met de noodzakelijke ruimingen van oude graven, maar ook het optimaliseren van de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.

Beheerplan
Nee

Wat gaan we er voor doen?
Het beheer richt zich op het onderhouden van de vier openbare begraafplaatsen en het faciliteren van begravingen. In 2018 wordt het beheer en de exploitatie van de aula op de begraafplaats in Ter Aar geprivatiseerd.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Begraafplaatsen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

8

8

8

8

8

Groot Onderhoud

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend: Geen voorziening